Sprawdź
naszą ofertę;

PREPARATY MYJĄCO - DEZYNFEKUJĄCE

HYPOFOAM (Piana zasadowa)

HYPOFOAM i to profesjonalny preparat o odczynie zasadowym do pianowego mycia chlewni, kurników, obór i innych pomieszczeń inwentarskich. Służy do ręcznego lub maszynowego mycia oraz wstępnego odkażania wszelkich powierzchni. Dzięki wysokiej zawartości aktywnego chloru HYPOFOAM można stosować do mat i śluz dezynfekcyjnych.
 Wysokie właściwości pienne preparatu umożliwiają kontrolowanie jego obecności w matach dezynfekcyjnych. 
HYPOFOAM zawiera: 50g aktywnego chloru w 1litrze koncentratu.
Przed zastosowaniem proszę dokładnie zapoznać się z treścią etykiety umieszczoną na opakowaniu.
STOSOWANIE: Nanieść wodny roztwór HYPOFOAM na czyszczone powierzchnie tj. posadzka, ściany, sufit, poidła, karmidła itp. Pozostawić do spenetrowania zanieczyszczeń przez ok. 15 min. Następnie spłukać wodą. 
ZALECANE STĘŻENIE: 1%- 5%
TRWAŁOŚĆ: 12 m-cy od daty produkcji.
PRODUCENT: DIVERSEY

PENNGAR MOUSSE A (Piana kwaśna)

PENNGAR MOUSSE A, to profesjonalny preparat o odczynie kwaśnym do pianowego mycia chlewni, kurników, obór i innych pomieszczeń inwentarskich.
Preparat o odczynie kwaśnym, nie zawiera agresywnych kwasów ani szkodliwych fosforanów, Jest w pełni bezpieczny dla mytych urządzeń oraz środowiska, ulega całkowitej biodegradacji. PENNGAR MOUSSE A należy stosować do mycia: podłóg, ścian, sufitów, ruszt, baterii (klatek), klatek do transportu zwierząt, karmideł, magazynów żywca, kojców dla zwierząt itp. 
ZALECANE STĘŻENIE: 1-5%
TRWAŁOŚĆ: 12 m-cy od daty produkcji.
STOSOWANIE: Nanieść wodny roztwór PENNGAR MOUSSE A na czyszczone powierzchnie tj. posadzka, ściany, sufit, poidła, karmidła itp. Pozostawić do spenetrowania zanieczyszczeń przez ok. 15 min. Następnie spłukać wodą. 

ERGO-CLEAN (Piana kwaśna)

ERGO-CLEAN, to profesjonalny preparat pianowy do mycia poideł, karmideł oraz klatek na kurniku. Bardzo dobrze usuwa zaległe osady nieorganiczne (kamień) oraz organiczne.
STOSOWANIE: Nanieść wodny roztwór ERGO-CLEAN na czyszczone powierzchnie tj. poidła, karmidła, klatki itp. Pozostawić do spenetrowania zanieczyszczeń przez ok. 15 min. Następnie spłukać wodą pod ciśnieniem. 
ZALECANE STĘŻENIE: 5%
TRWAŁOŚĆ: 12 m-cy od daty produkcji.