Sprawdź
naszą ofertę;

MYCIE LINII POJENIA

DEOSAN DEOGEN (usuwanie biofilmu- I etap)

DEOSAN DEOGEN  to profesjonalny preparat o odczynie zasadowym do mycia i odkażania SYSTEMÓW POJENIA w chlewniach, kurnikach, oborach i innych pomieszczeniach inwentarskich. Doskonale nadaje się do mycia i dezynfekowania skrzynek w myjkach automatycznych w zakładach wylęgu drobiu. 
Jest zasadowym preparatem do mycia i dezynfekcji wszelkiego rodzaju systemów pojenia. Jest płynem o charakterystycznym zapachu chloru, Doskonale rozpuszczalnym w wodzie.
Służy do usuwania biofilmu tj. galaretowatych nacieków i czarnych mazistych osadów organicznych powstających wewnątrz instalacji systemu pojenia. Dzięki stabilizatorom oraz inhibitorom rdzy DEOSAN DEOGEN jest bezpieczny dla metalowych, plastikowych oraz gumowych elementów linii pojenia. Preparat stosujemy w wodnym roztworze od 1% do 2%.
Roztwór myjąco-odkażający wprowadzamy do opróżnionej instalacji na minimu 8 godzin. Po tym czasie instalację należy przepłukać bieżącą wodą w celu usunięcia rozpuszczonych złogów masy organicznej.
DEOSAN DEOGEN jest w pełni bezpieczny dla mytych urządzeń (dozowniki do lekarstw, reduktory ciśnienia, nyple, smoczki, gumowe uszczelki systemów pojenia, itp.) oraz środowiska.
Przed zastosowaniem proszę dokładnie zapoznać się z treścią etykiety umieszczoną na opakowaniu.
TRWAŁOŚĆ: 12 m-cy od daty produkcji.
 

DEOSAN ACIDOPHY (usuwanie kamienia- II etap)

DEOSAN ACIDOPHY to profesjonalny preparat o odczynie kwaśnym do mycia i dezynfekcji SYSTEMÓW POJENIA w chlewniach, kurnikach, oborach i innych pomieszczeniach inwentarskich. Służy do usuwania osadów nieorganicznych tj. kamień wodny i rdza powstacjąca wewnątzr instalacji systemu pojenia. 
ZASTOSOWANIE:
Stężenie: 1% do 2%
Roztwór myjący wprowadzamy do opróżnionej instalacji na minimum 12 godzin. Po tym czasie instalację należy przepłukać bieżącą wodą w celu usunięcia rozpuszczonych osadów nieorganicznych.
DEOSAN ACIDOPHY jest w pełni bezpieczny dla mytych urządzeń (dozowniki do lekarstw, reduktory ciśnienia, nyple, smoczki, gumowe uszczelki systemów pojenia, itp.) oraz środowiska.
Przed zastosowaniem proszę dokładnie zapoznać się z treścią etykiety umieszczoną na opakowaniu.
TRWAŁOŚĆ: 12 m-cy od daty produkcji

BOOSTER (dezynfekcja aktywnym tlenem)

BOOSTER jest preparatem wspomagającym walkę z biofilmem w systemach wodnych. BOOSTER polecany jest również do usuwania nalotów mineralnych i organicznych wewnątrz systemów wodnych, takich jak np. linia pojenia. 
SKŁAD CHEMICZNY: Zawiera: stabilizowany nadtlenek wodoru 350g/kg
STOSOWANIE: W celu ograniczenia powstawania biofilmu zadozować 40ml preparatu /100 litrów wody, roztwór pozostawić na 12 godzin. 
W celu oczyszczenia powierzchni z nalotów i złogów zadozować 1-2 litr(1%-2%) preparatu /100 litrów wody, roztwór pozostawić 12 godzin.
TRWAŁOŚĆ: 12 m-cy od daty produkcji