Sprawdź
naszą ofertę;

Wykonujemy usługi zamgławiania termicznego
Do zamgławiania obiektów hodowlanych polecamy wieloskładnikowe preparaty dezynfekcyjne GLUKAT, VIRAGRI PLUS oraz środek wspomagający proces tworzenia mgły AGRO-NOŚNIK.
Jak wyliczyć ilość roztworu potrzebną do zamgławiania?
Ilość roztworu potrzebna do zamgławiania 1000m3: 0,9 litra V-sept AGRO + 1litr wody + 200ml nośnika mgły AGRO-NOŚNIK.
GLUKAT
 
GLUKAT to profesjonalny preparat do utrzymywania higieny w zakładach wylęgu drobiu, kurnikach, chlewniach, oborach i innych pomieszczeniach inwentarskich. Jest najmocniej skoncentrowanym preparatem odkażającym wśród preparatów tego typu. Właściwości bójcze posiada już w stężeniu 0,4%.
Dzięki wysokiej zawartości aldehydu glutarowego (240g/kg=24%) oraz soli amonowych (100g/kg=10%), posiada wysokie właściwości bójcze już w stężeniu 0,4%. Posiada właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze.
Doskonale nadaje się do odkażania „na zimno” poprzez: oprysk, zlewanie, zamgławianie.
Doskonale nadaje się również do odkażania „na ciepło” wykorzystując zamgławiacze termiczne. Stosując GLUKAT poprzez oprysk należy stosować stężenie minimum 0,4% (0,4 litra preparatu na 100 litrów wody), używając 1 litr roztworu na 3-4 m2 powierzchni. Z kolei stosując GLUKAT w zamgławiaczach termicznych (odkażanie „na ciepło”) lub ULV (odkażanie „na zimno”) należy stosować minimum 0,9 litra preparatu na 1000 m3 kubatury odkażanego pomieszczenia.
Znajduje zastosowanie przy odkażaniu: podłóg, ścian, sufitów, ruszt, baterii (klatek), klatek do transportu, karmideł, magazynów żywca, kojców dla zwierząt, itp. Dzięki wieloskładnikowej konstrukcji chemicznej GLUKAT nie wymaga specjalnych warunków temperaturowych i wilgotnościowych w trakcie wykonywania zabiegów dezynfekcji.
Przed zastosowaniem proszę dokładnie zapoznać się z treścią etykiety umieszczoną na opakowaniu.
ZALECANE STĘŻENIE: od 0,4%.
TRWAŁOŚĆ: 12 m-cy od daty produkcji.
VIRAGRI PLUS
 
VIRAGRI PLUS to profesjonalny preparat do odkażania chlewni, kurników, obór i innych pomieszczeń inwentarskich. Jest preparatem wolnym od formaliny.
Może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie użycie preparatów formalinowych jest bezzasadne lub zakazane. Nie zawiera dodatkowych zbędnych substancji, powodujących sklejanie dysz lub membran w urządzeniach do dezynfekcji. Posiada właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze.
VIRAGRI PLUS zawiera: aldehyd glutarowy (150g/kg=15%), sole amonowe (95g/kg=9,5%). VIRAGRI PLUS należy stosować do odkażania wszelkich pomieszczeń i urządzeń związanych z produkcją zwierzęcą- zakłady wylęgowe, kurniki, chlewnie, obory i inne. VIRAGRI PLUS można dezynfekować magazyny żywca, kojce oraz klatki dla zwierząt. VIRAGRI PLUS należy stosować poprzez OPRYSK oraz ZAMGŁAWIANIE "na zimno" lub "na ciepło". Nie wymaga specjalnych warunków temperaturowych i wilgotnościowych w trakcie wykonywania zabiegów odkażania.
VIRAGRI PLUS dzięki temu, że nie zawiera formaliny oraz lepkich substancji wypełniających, można stosować do dezynfekcji pomieszczeń, przy użyciu wewnętrznych systemów schładzania (zraszania).
Przed zastosowaniem proszę dokładnie zapoznać się z treścią etykiety umieszczoną na opakowaniu.
ZALECANE STĘŻENIE: oprysk od 0,2% (0,2 l preparatu na 100l wody), 1 litr roztworu/3-4 m2 powierzchni. Przy zamgławianiu termicznym lub ULV należy stosować minimum 1 litr preparatu na 1000m3 kubatury odkażanego pomieszczenia.
TRWAŁOŚĆ: 12 m-cy od daty produkcji