Sprawdź
naszą ofertę;

DEZYNFEKCJA HAL UPRAWOWYCH

VIRON FF 10l

Kupując produkt marki NAJLEPSZA DEZYNFEKCJA nie ponosisz kosztów dostawy. VIRON FF marki Najlepsza Dezynfekcja, to profesjonalny preparat do odkażania chlewni, kurników, obór i innych pomieszczeń inwentarskich. 

Jest preparatem wolnym od formaliny oraz o wysokiej koncentracji aldehydu glutarowego. Może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie użycie preparatów formalinowych jest bezzasadne lub zakazane. Nie zawiera dodatkowych zbędnych substancji, powodujących sklejanie dysz lub membran w urządzeniach do dezynfekcji.

VIRON FF zawiera: aldehyd glutarowy (110g/l=11%), sole amonowe (180g/l=18%), izopropanol (80g/l=8%). VIRON FF należy stosować do odkażania wszelkich pomieszczeń i urządzeń związanych z produkcją zwierzęcą- zakłady wylęgowe, kurniki, chlewnie, obory i inne. VIRON'em FF można dezynfekować magazyny żywca, kojce oraz klatki dla zwierząt. VIRON FF należy stosować poprzez OPRYSK oraz ZAMGŁAWIANIE "na zimno" lub "na ciepło". Nie wymaga specjalnych warunków temperaturowych i wilgotnościowych w trakcie wykonywania zabiegów odkażania.

VIRON FF dzięki temu, że nie zawiera formaliny oraz lepkich substancji wypełniających, można stosować do dezynfekcji pomieszczeń, przy użyciu wewnętrznych systemów schładzania (zraszania).

Przed zastosowaniem proszę dokładnie zapoznać się z treścią etykiety umieszczoną na opakowaniu.
ZALECANE STĘŻENIE: oprysk od 0,25% (0,25 l preparatu na 100l wody), 1 litr roztworu/3-4 m2 powierzchni. Przy zamgławianiu termicznym lub ULV należy stosować minimum 1 litr preparatu na 1000m3 kubatury odkażanego pomieszczenia.

TRWAŁOŚĆ: 12 m-cy od daty produkcji

POLSKI PREPARAT BIOBÓJCZY

Agroteril

Skoncentrowany, kwaśny płyn dezynfekcyjny

stosowany jest do;

  • odkażania gleby, podłoży, parapetów, folii, powierzchni betonowych, przejść, mat, naczyń, opakowań, narzędzi i maszyn ogrodniczych,
  • zwalczania mchów i wątrobowców,

Jest preparatem grzybobójczym, bakteriobójczym i glonobójczym. Niszczy mchy
i wątrobowce. Dzięki swym zaletom: wysokiej intensywności działania i nieszkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne należy do najlepszych ze znanych środków biobójczych. Po użyciu preparatu, po kilku godzinach ulega on samorozkładowi do kwasu octowego (octu) i wody.
Zawartość substancji biologicznie czynnej: 110g kwasu nadoctowego w 1 litrze preparatu.
SPOSÓB UŻYCIA:

  1. Odkażanie gleby i podłoża

Zalecane stężenie:2,5÷5,0% (250÷500 ml preparatu w 10 l wody).
Zalecana ilość roztworu użytkowego: do podlewania: 2÷3 l/m3 ; do opryskiwania podłoża:
0,2 l/m2.
Wyższą dawkę stosować na podłoża o wysokiej zawartości substancji organicznej.

  1. Odkażanie magazynów, przechowalni, parapetów, bloków szklarni, tuneli foliowych i przejść

Zalecane stężenie: 3-5% (300-500 ml preparatu w 10 l  wody).
Odkażane powierzchnie dokładnie opryskać roztworem użytkowym stosując 200 ml/m2 .
Po zakończeniu oprysku pomieszczenia zamknąć na 24 godziny, a następnie dokładnie przewietrzyć.

  • Odkażanie naczyń i narzędzi ogrodniczych

Zalecane stężenie: 5% (500 ml preparatu w 10 ml wody). Naczynia i narzędzia odkażać mocząc 15 minut w roztworze użytkowym.
Odkażane przedmioty można używać zaraz po wyschnięciu.

  • Odkażanie maszyn rolniczych

Zalecane stężenie: 5% (500 ml preparatu w 10 l wody).
Odkażać poprzez przejazd maszyn przez matę nasączoną roztworem użytkowym.

  • Odkażanie mat

Zalecane stężenie: 5% (500 ml preparatu w 10 l wody).
Maty przed wejściem do magazynów, przechowalni, szklarni i tuneli zwilżać roztworem
użytkowy  kilka razy dziennie.         
Maty w kontenerowniach spryskiwać kilka razy dziennie  5% roztworem użytkowym w ilości 0,2 l/m2.

  • Zwalczanie glonów, mchów i wątrobowców z powierzchni szklanych i foliowych

Powierzchnie szklane i foliowe:
Zalecane stężenie: 2,5% (250 ml środka w 10 l wody).
Odkażane powierzchnie spryskiwać roztworem użytkowym z dodatkiem np. roztworu 0,1% płynu do mycia naczyń.
Podłoża, przejścia, maty:
Zalecane stężenie:2,5÷5,0% (250÷500 ml środka w 10 l wody).
W przypadku odkażania mat w kontenerach stosować roztwór użytkowy o stężeniu 5%.
Zalecana ilość roztworu użytkowego: 0,2 l/m2. Odkażane powierzchnie zwilżać lub spryskiwać.

  • Zwalczanie plamistości bakteryjnej pieczarek

Zalecane stężenie: 0,05÷0,2%(5 ml środka w 10 l wody ÷ 20ml środka w 10 l wody), zużycie 1 l cieczy użytkowej na 1m 2 uprawy. Zapobiegawczo podlewać co drugi dzień, a po wystąpieniu pierwszych objawów choroby stosowac do każdego podlewania