Sprawdź
naszą ofertę;

PRZYKŁADOWE PROCEDURY MYCIA I DEZYNFEKCJI

Dezynfekcja i mycie pieczarkarni (dezynfekcja zasadowo-kwaśna)

I. Usuwanie starego podłoża i okrywy.
Przed usunięciem należy wykonać następujące zabiegi:

  • Parowanie lub
  • Dezynfekcja chemiczna .

W przypadku dezynfekcji chemicznej należy podlać uprawę roztworem w ilości 2 l/m2
Stosujemy:  Agrosteril w stężeniu 1-2%

II. Mycie pianowe, zasadowe
Mycie pianowe z dezynfekcją– stosujemy Chloro-Aktiv w stężeniu 2% lub        Amino-Clean w stężeniu 2%

Mycie należy wykonać dla całego obiektu łącznie z pomieszczeniami socjalnymi
Należy również pamiętać o przestrzeganiu czystości i regularnym praniu ubrań pracowników oraz ustawiać tak zmiany pracowników, aby zbieracze trzeciego i drugiego rzutu nie zbierali rzutu pierwszego. Płukanie zasadnicze.

III. Czyszczenie systemów wentylacyjnych. – dezynfekcja  przewodów wentylacyjnych         zimną mgłą.

IV.Dezynfekcja chemiczna po myciu (kwaśne)
Na mokro przez oprysk za pomocą grubej kropli Agrosteril 2% roztwór następnie po wyschnięciu

Dezynfekcja chemiczna (zamgławianie gorącą mgłą) za pomocą środka V-Sept Agro  ( 0,9 litr V-Sept Agro + 0,9 litr wody + 200 mll Agro-nośnika na powierzchnię 1000m3 obiektu)

V. Wprowadzenie do hal  uprawowych kostki i okrywy.

VI. Dezynfekcja hal i okrywy (zamgławianie gorącą mgłą) za pomocą środka Viron FF    ( 1,0 litra Viron FF + 1,0 litra wody + 200 mll Agro-nośnika na powierzchnię 1000m3 obiektu)
Dezynfekcje tą należy wykonać jeszcze w tym samym dniu po nałożeniu okrywy (zalecane).

VII. Dezynfekcja okrywy w czasie uprawy za pomocą Agrosterilu: 5÷ 20 mll środka na 10l wody, zużycie 1 l gotowego roztworu na 1 m2 uprawy.

Dezynfekcja i mycie pieczarkarni (dezynfekcja kwaśna)

I. Usuwanie starego podłoża i okrywy. Przed usunięciem należy wykonać następujące zabiegi:

  • Parowanie lub
  • Dezynfekcja chemiczna .

W przypadku dezynfekcji chemicznej należy podlać uprawę roztworem w ilości 2 l/m2
Stosujemy:  Agrosteril w stężeniu 1-2%

II. Mycie pianowe, Mycie pianowe, kwaśne
Mycie pianowe z dezynfekcją– stosujemy Acido-Clean w stężeniu 2% lub        

Mycie należy wykonać dla całego obiektu łącznie z pomieszczeniami socjalnymi
Należy również pamiętać o przestrzeganiu czystości i regularnym praniu ubrań pracowników oraz ustawiać tak zmiany pracowników, aby zbieracze trzeciego i drugiego rzutu nie zbierali rzutu pierwszego.

  • Płukanie zasadnicze.

III. Czyszczenie systemów wentylacyjnych. – dezynfekcja  przewodów wentylacyjnych         zimną mgłą.

IV. Dezynfekcja chemiczna po myciu na mokro przez oprysk za pomocą grubej kropli Agrosteril 2% roztwór następnie po wyschnięciu

Dezynfekcja chemiczna (zamgławianie gorącą mgłą) za pomocą środka V-Sept Agro  ( 0,9 litr V-Sept Agro + 0,9 litr wody + 200 mll Agro-nośnika na powierzchnię 1000m3 obiektu)

V. Wprowadzenie do hal  uprawowych kostki i okrywy.

VI. Dezynfekcja hal i okrywy (zamgławianie gorącą mgłą) za pomocą środka V-Cleana    ( 1,0 litra Viron FF + 1,0 litra wody + 200 mll Agro-nośnika na powierzchnię 1000m3 obiektu)
Dezynfekcje tą należy wykonać jeszcze w tym samym dniu po nałożeniu okrywy (zalecane).

VII. Dezynfekcja okrywy w czasie uprawy za pomocą Agrosterilu: 5÷ 20 mll środka na 10l wody, zużycie 1 l gotowego roztworu na 1 m2 uprawy.

Dezynfekcja i mycie pieczarkarni (dezynfekcja zasadowa)

I. Usuwanie starego podłoża i okrywy.

Przed usunięciem należy wykonać następujące zabiegi:

  • Parowanie lub
  • Dezynfekcja chemiczna .

W przypadku dezynfekcji chemicznej należy podlać uprawę roztworem w ilości 2 l/m2
Stosujemy:  Amino-Steril w stężeniu 1%

  • Mycie pianowe

Mycie pianowe, zasadowe
Mycie pianowe z dezynfekcją– stosujemy Chloro-Pian w stężeniu 2% lub         Amino-Clean w stężeniu 2%
                                               
Mycie należy wykonać dla całego obiektu łącznie z pomieszczeniami socjalnymi
Należy również pamiętać o przestrzeganiu czystości i regularnym praniu ubrań pracowników oraz ustawiać tak zmiany pracowników, aby zbieracze trzeciego i drugiego rzutu nie zbierali rzutu pierwszego.

  • Płukanie zasadnicze.

III. Czyszczenie systemów wentylacyjnych. – dezynfekcja  przewodów wentylacyjnych         zimną mgłą.

IV. Dezynfekcja chemiczna po myciu
Na mokro przez oprysk za pomocą grubej kropli Farmsteril 1% roztwór lub Amino-Steril 1% roztwór następnie po wyschnięciu

Dezynfekcja chemiczna (zamgławianie gorącą mgłą) za pomocą środka V-Sept Agro  ( 0,9 litr V-Sept Agro + 0,9 litr wody + 200 mll Agr-nośnika na powierzchnię 1000m3 obiektu)

V. Wprowadzenie do hal  uprawowych kostki i okrywy.

VI. Dezynfekcja hal i okrywy (zamgławianie gorącą mgłą) za pomocą środka Viron FF    ( 1,0 litra Virona FF + 1,0 litra wody + 200 mll Agro-nośnika na powierzchnię 1000m3 obiektu)
Dezynfekcje tą należy wykonać jeszcze w tym samym dniu po nałożeniu okrywy (zalecane).

VII. Dezynfekcja okrywy w czasie uprawy za pomocą Agrosterilu: 5÷ 20 mll środka na 10l wody, zużycie 1 l gotowego roztworu na 1 m2 uprawy.