Sprawdź
naszą ofertę;

PREPARATY DEZYNFEKCYJNE

OXY AGRO

Wieloskładnikowy środek na bazie stabilizowanego kwasu nadoctowego.

 • do odkażania gleby i podłoża, skrzynek, parapetów, narzędzi stosowanych w produkcji ogrodniczej,
 • do odkażania szklarni, tuneli foliowych, magazynów, chłodni, mat dezynfekcyjnych.

CHARAKTERYSTYKA I SKŁAD CHEMICZNY:

Ciecz przezroczysta o charakterystycznym zapachu octu.

Zawiera kwas nadoctowy 172 g/l,  nadtlenek wodoru 241g/l.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • posiada szerokie spektrum dezynfekcyjne (skuteczny w stosunku do wirusa mozaiki pepino,  raka bakteryjnego  pomidora i szarej pleśni).
 • nie wymaga specjalnych warunków temperaturowych min. 5oC i wilgotnościowych w trakcie wykonywania zabiegów dezynfekcji.
 • wysoka skuteczność dezynfekcyjna przy niskich stężeniach
 • produkt w 100% bidegradowalny

ZALECANE STĘŻENIA

Zalecane stężenie przy oprysku 1,0% stosując 1 litr roztworu na 3-4m2.

Zamgławianie termiczne (dezynfekcja „na ciepło”) lub ULV (dezynfekcja „na zimno”) stosować  0,5 - 1,0 litra środka na 1000 m3 kubatury.

AGRO FF (preparat bez formalinowy)

Wieloskładnikowy środek na bazie aldehydu glutarowego i czwartorzędowych związków amoniowych.

ZASTOSOWANIE:

 • do odkażania gleby i podłoża, skrzynek, parapetów, narzędzi stosowanych w produkcji ogrodniczej,
 • do odkażania szklarni, tuneli foliowych, magazynów, chłodni, mat dezynfekcyjnych.

CHARAKTERYSTYKA I SKŁAD CHEMICZNY:

Ciecz przezroczysta o charakterystycznym zapachu aldehydów.

Zawiera aldehyd glutarowy (glutaral) 110g/kg,  chlorek didecylodimetyloamoniowy 80g/kg,

czwartorzędowe związki amoniowe, benzyl-C12-C16-alkilodimetyl, chlorki 180g/kg.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • posiada szerokie spektrum dezynfekcyjne (skuteczny w stosunku do wirusa mozaiki pepino,  raka bakteryjnego  pomidora i szarej pleśni).
 • nie wymaga specjalnych warunków temperaturowych min. 5oC i wilgotnościowych w trakcie wykonywania zabiegów dezynfekcji.
 • wysoka skuteczność dezynfekcyjna przy niskich stężeniach

ZALECANE STĘŻENIA

Zalecane stężenie przy oprysku 1,0% stosując 1 litr roztworu na 3-4m2.

Zamgławianie termiczne (dezynfekcja „na ciepło”) lub ULV (dezynfekcja „na zimno”) stosować 1,0 litra środka na 1000 m3 kubatury.

V-AGRO

Wieloskładnikowy środek na bazie aldehydów i czwartorzędowych związków amoniowych.

ZASTOSOWANIE:

 • do odkażania gleby i podłoża, skrzynek, parapetów, narzędzi stosowanych w produkcji ogrodniczej,
 • do odkażania szklarni, tuneli foliowych, magazynów, chłodni, mat dezynfekcyjnych.

CHARAKTERYSTYKA I SKŁAD CHEMICZNY:

Ciecz przezroczysta o charakterystycznym zapachu aldehydów.

Zawiera aldehyd glutarowy 240g/kg (264g/l),  formaldehyd 172g/kg (189g/l), czwartorzędowe związki amoniowe - chlorekalkilodimetylobenzyloamonowy 27g/kg (29g/l).

WŁAŚCIWOŚCI:

 • posiada szerokie spektrum dezynfekcyjne (skuteczny w stosunku do wirusa mozaiki pepino,  raka bakteryjnego  pomidora i szarej pleśni).
 • nie wymaga specjalnych warunków temperaturowych min. 5oC i wilgotnościowych w trakcie wykonywania zabiegów dezynfekcji.
 • wysoka skuteczność dezynfekcyjna przy niskich stężeniach

ZALECANE STĘŻENIA

Zalecane stężenie przy oprysku 1,0% stosując 1 litr roztworu na 3-4m2.

Zamgławianie termiczne (dezynfekcja „na ciepło”) lub ULV (dezynfekcja „na zimno”) stosować 0,9 litra środka na 1000 m3 kubatury.