Sprawdź
naszą ofertę;

ZAMGŁAWIANIE TERMICZNE

Wykonujemy usługi zamgławiania termicznego  na takich obiektach jak fermy drobiu, szklarnie, pieczarkarnie itp.

Do wykonania tych usług używamy maszyn tyopu PULS FOG K-30 bio