Sprawdź
naszą ofertę;

PAPIER DLA PISKLĄT

Papier dla piskląt - zielony (3-dniowy)

PAPIER DLA PISKLĄT zielony 2 rolki x 200 m.
Papierowa taśma do rozkładania pod systemem pojenia o wymiarach 65cm x 200m Aby stworzyć szwedzki stół pisklętom, należy papier rozciągnąć pod linią pojenia oraz nasypać paszę w takiej ilości aby została zjedzona w ciągu 12 do 24 godzin od momentu wprowadzenia piskląt na halę.
Papier spełnia kilka podstawowych i ważnych warunków:
 • zmniejszyć stres przybycia piskląt na kurnik
 • ułatwić dostęp do wody, czynnika warunkującego żywotność i zdrowotność stada
 • zapewnić równy start wszystkim pisklętom
 • zapewnić dodatkową izolację od podłoża
Zalety papieru:
 • znacznie łatwiejsza pierwsza selekcji piskląt już po 4 - 5 godzinach od momentu przybycia stada na kurnik
 • nawet trzykrotny wzrost spożycia wody w pierwszej dobie w porównaniu z tradycyjną metodą chowu
 • łatwy do rozłożenia
 • ulega degradacji, papier zielony ulega degradacji w ciągu 3 do 4 dni.
OPAKOWANIE: 2 rolki x 200m

Papier dla piskląt - zielony (7-dniowy)

PAPIER DLA PISKLĄT zielony 2 rolki x 200 m.
Papierowa taśma do rozkładania pod systemem pojenia o wymiarach 65cm x 200m Aby stworzyć szwedzki stół pisklętom, należy papier rozciągnąć pod linią pojenia oraz nasypać paszę w takiej ilości aby została zjedzona w ciągu 12 do 24 godzin od momentu wprowadzenia piskląt na halę.
Papier spełnia kilka podstawowych i ważnych warunków:
 • zmniejszyć stres przybycia piskląt na kurnik
 • ułatwić dostęp do wody, czynnika warunkującego żywotność i zdrowotność stada
 • zapewnić równy start wszystkim pisklętom
 • zapewnić dodatkową izolację od podłoża
Zalety papieru:
 • znacznie łatwiejsza pierwsza selekcji piskląt już po 4 - 5 godzinach od momentu przybycia stada na kurnik
 • nawet trzykrotny wzrost spożycia wody w pierwszej dobie w porównaniu z tradycyjną metodą chowu
 • łatwy do rozłożenia
 • ulega degradacji, papier zielony ulega degradacji w ciąguok. 7 dni.
OPAKOWANIE: 2 rolki x 200m