Sprawdź
naszą ofertę;

PREPARATY DEZYNSEKCYJNE

Juventox

JUVENTOX to preparat, larwobójczy, który zawiera hormon juwenilny owadów. Najważniejszą funkcją hormonu juwenilnego jest kontrola rozwoju larwalnego owadów – hamuje on przepoczwarzanie. JUVENTOX stanowi doskonałe uzupełnienie działania preparatów owadobójczych takich jak np. ASEKOR 400 PLUS, preparatów zwalczających formy dorosłe owadów.
ZALECANE STĘŻENIE: 1%, 1litr roztworu stosować max. na 20 m2 dezynsekowanej powierzchni czyli np. 0,5 litra Juwentox+50 litrów wody na 1000m2 ściólki. Tak przygotowany roztwór wypryskujemy za pomocą grubej kropli na przygotowaną ściólkę.  
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ: Piryproksyfen 40g/litr preparatu
OPAKOWANIE: 500 ml.
TRWAŁOŚĆ: 24 m-ce

ASEKOR 400 PLUS

ASEKOR 400 PLUS, to środek owadobójczy o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania owadów latających i biegających tj. muchy, komary, prusaki, karaluchy, mrówki faraona, kleszcze itp. Szczególnie polecany do zwalczania PLEŚNIAKOWCA LŚNIĄCEGO. 
KONCENTRAT ZAWIERA 400gram/litr substancji biobójczej PERMETRYNY i 100gram/1 litr CYPERMETRYNY.
Właściwości: płynny środek wysoce skoncentrowany do sporządzania emulsji wodnej, wysoka skuteczność biobójcza przy niskich stężeniach, środek można stosować za pomocą zamgławiaczy typu ULV i termicznych.
DAWKOWANIE: Zwalczanie owadów latających i biegających.
-Zalecane stężenie przy oprysku 1%(wymieszać 10ml środka w 1 litrze wody) stosując 1 litr cieczy (emulsji) na 20m2
- Minimalna dawka przy zamgławianiu, fumigacji 138 ml środka na 1000,3 stosując do zabiegu urządzenia wytwarzające aerozle tj. zamgławiacz ULV lub zamgławiacz termiczny. Dawka zalecana 500ml środka ASEKOR 400 PLUS na 3000m3.
SPOSÓB UŻYCIA, WYKONANIA ZABIEGU:
Zabieg metodą oprysku: sporządzić 1% roztwór wodny (100 ml środka ASEKOR 400 PLUS w 10 litrach wody), dobrze wymieszać. Nanosić rotwór na dezynsekowane powierzchnie za pomocą opryskiwaczy, zużywając 1 litr roztworu na 20m2. Przy zwalczaniu owadów biegających dokładnie spryskać miejsca, w których gnieżdżą się owady tj. szczeliny, pęknięcia ścian, narożniki, miejsca trudno dostępne, otwory itp. Przy zwalczaniu much opryskiwać należy powierzchni, na których przebywają muchy oraz miejsca składowania odpadów.
Zabieg za pomocą urządzeń zamgławiających typu ULV (zimna mgła): sporządzić emulsję roboczą w proporcjach minimum 138 ml środka ASEKRO 400 PLUS, od 0,5 do 1,0 litra nośnika mgły (zalecane nośniki: AGRO-NOŚNIK) i uzupełnić wodą do 3 litrów. Tak przygotowana emulsja wystarczy na dezynsekcje pomieszczenia o kubaturze 1000m3.
Zabieg za pomocą urządzeń zamgławiających typu ULV (zimna mgła): : sporządzić emulsję roboczą w proporcjach minimum 138 ml środka ASEKRO 400 PLUS, od 0,2 do 0,5 litra nośnika mgły (zalecane nośniki: AGRO-NOŚNIK) i uzupełnić wodą do 2 litrów. Tak przygotowana emulsja wystarczy na dezynsekcje pomieszczenia o kubaturze 1000m3.
Przykład zamgławiana termicznego: założenie- kurnik o powierzchni produkcyjnej 1000m2 i kubaturze 3000m3. Sporządzić emulsję roboczą w proporcjach: ASEKOR 400 PLIUS 500ml, nośnik 0,6-1,5 litra, uzupełnić wodą do 6 litrów. Kurniki o innych wymiarach należy wyliczyć proporcjonalnie